DRVNI SEKTOR

Promet tehničkim drvetom

U okviru naše delatnosti, vršimo i usluge prometa i obrade tehničkog drveta u zemlji i inostranstvu. Posedujemo FSC sertifikat.


  • 25270 Bezdan, Srbija
  • Žrtava Fašizma 67-69
  • +381 25 422 654
  • tisa@tisa.rs